კონფიდენციალურობა

კონფიდენციალურობა
 • Fly.ge კონფიდენციალურობა
 • დებულება Fly.ge კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ. კომპანია Fly.ge იღებს პასუხისმგებლობას დაიცვას თქვენი კონფიდენციალურობა. ჩვენს ვებ-გვერდზე განლაგებულ კონფიდენციალურობის დებულებაში მითითებულია თუ რა სახის ინფორმაციას ვაგროვებთ, რა გზით, როგორ ვიყენებთ და ვინახავთ მას.
 • პერსონალური მონაცემები
 • ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს თქვენს შესახებ იმისათვის, რომ მივიღოთ თქვენი შეკვეთა. როგორც წესი, ეს მონაცემები (თუ ისინი მოითხოვება) გულისხმობს შემდეგს: მგზავრების სახელებს, გვარებს, მისამართებს, პასპორტისა ან ევროკავშირში შემავალი ქვეყნების მთავრობების მიერ გაცემული საიდენტიფიკაციო ბარათების ნომრებს, ელექტრონული ფოსტის მისამართებსა და IP-მისამართებს. ზოგიერთ შემთხვევაში, ჩვენს მიერ შეიძლება მოთხოვნილ იქნას ინფორმაცია მგზავრების ჯანმრთლობის შესახებ (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მგზავრებს აქვთ განსაკუთრებული სამედიცინო მოთხოვნილებები), რაზეც იქნება დამოკიდებული მომზადება შერჩეული რეისისათვის. თქვენი პერსონალური მონაცემები შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი მიზნებისათვის: რეისის გაუქმებისა ან მგზავრობის დროის ცვლილებისას, თქვენთან დასაკავშირებლად; საკრედიტო ან ნებისმიერი სხვა გადახდის ბარათის დამოწმება/შემოწმებისათვის; საიმიგრაციო/საბაჟო კონტროლის, უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად; ადმინისტრაციულ და სამართლის მიზნებში და ასევე, დანაშაულის პრევენციისა და გამოვლენისათვის; სტატისტიკური და მარკეტინგული ანალიზის ჩატარებისათვის/მომხმარებელთა გამოკითხვისათვის; მომხმარებელთათვის შეტყობინებებისა და ინფორმაციის მიწოდებისათვის. გარდა ამისა, შესაძლოა ჩვენ გადავცეთ თქვენი მონაცემები ჩვენს ქვე-კონტრაქტორებს, რომლებიც მოქმედებენ ჩვენი სახელით, როგორც მონაცემთა დამმუშავებლები ან, თქვენი თანხმობით, დამატებითი სერვისების მომწოდებლები (მაგ., სადაზღვევო კომპანიები ან ტაქსით მომსახურების კომპანიები). კომპანია Fly.ge ინახავს და აქვეყნებს მგზავრების შესახებ მონაცემებს უსაფრთხოების მკაცრი ზომების შესაბამისად. ხსენებული ზომების შესაბამისად, კონფიდენციალური ინფორმაციის გასახსნელად, აუცილებელია პირადობის მოწმობის წარდგენა.
 • პირდაპირი მარკეტინგი
 • გარკვეული პერიოდულობით, თქვენ მიიღებთ ხოლმე ელექტრონულ შეტყობინებებს, რომლებიც შეიცავს შეთავაზებებს რეისებისა და დამატებითი მომსახურებების შესახებ. ბილეთების დაჯავშნისას, თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ Fly.ge საინფორმაციო ბიულეტენის მიღებაზე. გარდა ამისა, ყოველ ჯერზე, ბიულეტენის მიღებისას, თქვენ გეძლევათ შესაძლებლობა მითითებისა, რომ აღარ გსურთ საინფორმაციო Fly.ge ბიულეტენების მიღება.
 • ვებ-გვერდის მონიტორინგი
 • კომპანია Fly.ge იყენებს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც იძლევა ვებ-გვერდის მომხმარებელთა ჩვევებისა და საიტის გამოყენების ტენდენციების მონიტორინგის საშუალებას. ამ მონიტორინგის შედეგები გვეხმარება ვებ-გვერდის დიზაინისა და კონფიგურაციის გაუმჯობესებაში, რათა იგი მაქსიმალურად კომფორტული იყოს მომხმარებლებისათვის. ზემოხსენებული პროგრამული უზრუნველყოფა არ აგროვებს მგზავრების შესახებ პირად მონაცემებს.
 • Cookies
 • ჩვენი საიტი იყენებს cookies, რაც გვაძლევს საშუალებას ვსრულყოთ ჩვენი შეთავაზებები და მივაწოდოთ მგზავრებს გარკვეული ფუნქციები, რომლებიც, შესაძლოა, მათთვის სასარგებლო აღმოჩნდეს. Cookies - წარმოადგენს მცირე ზომის ტექსტურ ფაილებს, რომლებიც ხვდებიან ვებ-ბრაუზერიდან თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე და გვაძლევენ საშუალებას გამოვიცნოთ თქვენი კომპიუტერი და ვაწარმოოთ ჩვენი საიტის მომხმარებელთა მონიტორინგი. ასეთი გზით, ჩვენ ვარკვევთ, ჩვენს მიერ შემოთავაზებული პროდუქტებიდან და მომსახურებებიდან, რომელი აკმაყოფილებს ყველაზე მეტად ჩვენი კლიენტების მოთხოვნილებებს. Cookies-ში ინახება თქვენი საკონტაქტო და სხვა სახის ინფორმაცია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ამოვიცნოთ თქვენი კომპიუტერი, როდესაც თქვენ სარგებლობთ Fly.ge ვებ-გვერდით და მაქსიმალურად სწრაფად შევასრულოთ შეკვეთა. ვებ-ბრაუზერების უმრავლესობა ავტომატურად იღებს cookies, მაგრამ სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ბრაუზერის ფუნქციები იმისათვის, რომ მან დაბლოკოს cookies. ვებ-ბრაუზერების უმრავლესობის ინსტრუმენტების პანელზე, "დახმარების" ღილაკის დაჭერით, თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ უნდა ააწყოთ ბრაუზერი ისე, რომ მან დაბლოკოს cookies, როგორ მიიღოთ შეტყობინება ბრაუზერის მიერ cookies ახალი ფაილის აღმოჩენისას და როგორ არის შესაძლებელი ყველა სახის cookies გათიშვა. ჩვენს მიერ გამოყენებადი cookies არ კითხულობს ინფორმაციას, რომელიც ინახება თქვენს კომპიუტერზე.
 • მინიშნება სხვა ვებ-გვერდებზე
 • მოცემული დებულება კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ ეხება მხოლოდ იმ ვებ-გვერდებს, რომელთაც ფლობს და მართავს ჩვენი კომპანია. ის არ ეხება იმ ვებ-გვერდებს, რომლებიც შეიძლება მინიშნებულ იქნას ჩვენს ვებ-გვერდზე და იმ ინფორმაციას, რომელსაც აგროვებს და ინახავს მესამე მხარე, რომელიც ფლობს და მართავს ამ ვებ-გვერდებს; ზემოხსენებული ეხება ასევე იმ cookies-საც, რომელსაც იგი იყენებს. გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება იმ ფაქტს, რომ დამოუკიდებელი ორგანიზაციები მოქმედებენ პირადი მონაცემებისა და cookies გამოყენებისა და გაყიდვის, საკუთარ წესებზე დაყრდნობით. თუ თქვენ გაინტერესებთ თუ როგორ იქნება გამოყენებული თქვენი პირადი მონაცემები მესამე მხარის ანუ სხვა ვებ-გვერდების მიერ, გირჩევთ გაეცნოთ მათ დებულებებს კონფიდენციალურობის შესახებ ან დაუკავშირდეთ შესაბამის კომპანიებს, თუ ვერ მოიძიებთ ხსენებულ დებულებებს. მესამე მხარე სრულად არის პასუხისმგებელი იმ მონაცემებზე, რომელთაც აგროვებენ ვებ-გვერდები.
 • უსაფრთხოება
 • ჩვენ ყველა ზომას მივმართავთ ამ ვებ-გვერდის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. თქვენს მიერ მოწოდებული მონაცემების შენახვისა და დაცვისათვის, გამოიყენება SSL (Secure Socket Layer) ტექნოლოგიები. SSL - წარმოადგენს პერსონალური მონაცემებისა და საკრედიტო ბარათების კოდირების სტანდარტულ მეთოდს, რომელიც უზრუნველყოფს მათ უსაფრთხო გადაცემას ინტერნეტის საშუალებით.
 • სასიამოვნო ფრენას გისურვებთ.