კონფიდენციალურობა

ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ თქვენი პირადი მონაცემების უსაფრთხოებას, ამიტომ გარწმუნებთ, რომ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავება ხდება უსაფრთხოების ნორმების დაცვით და არ არის ხელმისაწვდონი მესამე პირთათვის.
მთელი თქვენი პირადი ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენი საიტის გამოყენებასთან (სახელი, გვარი, მისამართი, ელ. მისამართი, დაბადების თარიღი, ტელეფონის ნომერი), მუშავდება ხელით ან ავტომატური რეჟიმით და გადაეცემა მხოლოდ ავიაკომპანიას, ბილეთბის წარმატებით შესაძენად.
ყველა სხვა შემთხვევაში ეს ინფორმაცია არ გადაეცემა მესამე პირს, გარდა საქართველოს რეპუბლიკის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
იმისათვის რომ მოგაწოდოთ საუკეთესო შემოთავაზება , გამოიყენეთ cookies ფაილები, რომელთა დახმარებითაც ჩვენს საიტზე თქვენი ქმედებებიდან გამომდინარე შევაგროვებთ ინფორმაციას და გამოვიყენებთ მარკეტინგული და საიტის გაუმჯობესების მიზნებით.

დეტალები

ს.ს. ფლაი.ჯი
ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 14
0183, თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 32 2401717
საიდენტიფიკაციო კოდი: 405010376

IATA კოდი: 68321035